Start Våra tjänster Om QREM Referenser Kontakt

FASTIGHETSFÖRVALTNING

QREM AB kan idag erbjuda ekonomisk och teknisk förvaltning.
I uppdraget kan även uthyrning och fastighetsdrift ingå. Vi erbjuder en trygg hantering av vår kunds fastighet för att säkerställa ett stabilt och tryggt ägande.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi bistår fastighetsägare med kunskap och idéer för att utveckla
befintliga fastigheter och lokaler, samt att säkerställa en gynnsam
avkastning. Uppdragen kan innebära anpassning av en råyta till en fullt fungerande verksamhet. Vi hjälper även till med inventering och
upphandling av investeringar för att skapa mervärden i fastigheterna.

KONTROLLFUNKTIONER

För att säkerställa sunt ägande och byggande av fastigheter och lokaler, erbjuder QREM AB kontrollfunktioner såsom Projekteringsledning, projektledning, arbetsledning, besiktning av entreprenader, statusbesiktningar, miljöutredningar med mera.

COPYRIGHT 2019 - QUALITY REAL ESTATE MANAGEMENT - PONTONJÄRGATAN 38, 11237 STOCKHOLM - TELEFON: +08 644 51 00 - EPOST: INFO@QREM.SE - SITE BY CHRISTOFFER KRAFT