Start Våra tjänster Om QREM Referenser Kontakt

BAKGRUND

QREM AB bildades år 2007 med ambitionen att ge mervärde till, och utveckla fastighetsbranchen. Vi har lång erfarenhet av kommersiella fastigheter, bostäder, hotellfastigheter, centrumfastigheter, industrifastigheter och skolor. Vi är erfarna, lyhörda, prestigelösa och anpassar oss till vår beställare utan att ge avkall på lagar och förordningar. Vi har goda vitsord och levererar det vi lovar.

AFFÄRSIDÉ

QREM AB erbjuder fastighetsägare & lokalhyresgäster i Mälarregionen tjänster inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kontrollfunktioner. Vi gör detta kostnadseffektivt med erfarenhet och god kvalitet.

COPYRIGHT 2019 - QUALITY REAL ESTATE MANAGEMENT - PONTONJÄRGATAN 38, 11237 STOCKHOLM - TELEFON: +08 644 51 00 - EPOST: INFO@QREM.SE - SITE BY CHRISTOFFER KRAFT