Start Våra tjänster Om QREM Referenser Kontakt

KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Innemiljöutredning i flera kontorsrum. Personal klagade på symptom som känns igen i så kallade sjuka hus. QREM utförde TVOC, MVOC samt dammprover. Åtgärdsplan presenterades.

BRF. BANANEN 11

Pågående uppdrag med bland annat fuktutredningar, arbetsledning av underhållsåtgärder samt identifiering och inventering av kommande underhåll.

RESTURANG GRAND ESCALIER (STUREGALLERIAN)

Utökning av befintlig resturangverksamhet med en ny innergård. Qrem ansvar var att hantera bygglovsprocessen samt arbetsledningen. Genomförandet bestod av en advancerad avväxling av en komplicerad balk mitt i Sturegallerian. Avväxlingen/förstärkningen utfördes med hjälp av en kevlarexpert.

RESTURANG EKSTEDT

Ombyggnad av före detta Epok på Humlegatan 17. Lokalen revs och byggdes om enligt Niklas Ekstedts vision som Janette Dahlrot omsatte till verklighet. Denna vision i verklighet och QREM förverkligade sedan projektet genom aktiv projektledning och arbetsledning. QREM hanterade samtliga myndighetsrelaterade frågor.

SVENSKA KYRKAN

Blandade tekniska uppdrag inom fastighetsteknik. Ombyggnad av ventilationssystem. Genomföranden av åtgärder efter OVK-besiktningar.

STURECOMPAGNIET

Verksamhetsanpassning av lokaler för nöjen. Genomförande av passage från V till The Wall innergård samt ombyggnad av nya wc-grupper. QREM genomför löpande anpassningar inom Stureplansgruppens olika verksamheter.

STUREBADET

Fastighetsförvaltning och löpande fastighetsutveckling.

KOMMERSIELL FASTIGHET BROMMA

QREM ansvarar för löpande administrativ och teknisk förvaltning. Fastigheten är även ett objekt för framtida utveckling.

KOMMERSIELL FASTIGHET KUNGENS KURVA

Qrem ansvarar för löpande administrativ och teknisk förvaltning.

KOMMERSIELL FASTIGHET VÄSTERÅS

Teknisk förvaltning av fastighet med mycket stort underhållsbehov. QREM genomför prioriterade underhållsåtgärder löpande. Fastigheten har mycket stor utvecklingspotential.

BERNS

Ombyggnad av den populära nattklubben 2:35:1. Rivningsarbetet startade den 18 Juni 2012 och invigningen hölls den 7 September. QREMS roll var prokektöedning, arbetsledning samt projektering av bygg och installationer.

WASSUM

Hyresgästanpassning av kontorslokaler. Lokalen anpassades till nya behov genom ändrad planlösning. Nya rum skapades och andra blev öppna ytor. QREM projekterade, projektledde samt genomförde entreprenaden med underentreprenör.

BWIN

Hyresgästanpassning av kontorslokaler. Ändring av befintlig lokal på grund av nya behov. Uppförande av nytt kök/pentry för 75 personer. Ändring av nya arbetsytor, nya dusch/wc grupper, nya avskiljande lokalavgränsade väggar med mera. QREM ansvarade för projektledningen, projekteringen av VVS samt slutbesiktningen.

ONGAME

Hyresgästanpassning av kontorslokaler. Ändring av befintlig lokal på grund av nya behov. Uppförande av nutt kök/pentry för 75 personer. Ändring av nya arbetsytor, nya dusch/wc grupper, nya avskiljande lokalavgränsade väggar med mera. QREM ansvarade för projektledningen, projekteringen av VVS samt slutbesiktningen.

STUREGALLERIAN

QREM har under längre tid bistått med teknisk förvaltning med bland annat löpande underhåll, planerat underhåll, flerårsplaner, hyresgästanpassningar och utveckling av nya lokaler för olika verksamheter.

COPYRIGHT 2019 - QUALITY REAL ESTATE MANAGEMENT - PONTONJÄRGATAN 38, 11237 STOCKHOLM - TELEFON: +08 644 51 00 - EPOST: INFO@QREM.SE - SITE BY CHRISTOFFER KRAFT